สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิก (1)
โครงการแก้ใขปัญหาหนี้สินสมาชิก
โครงการแก้ใขปัญหาหนี้สินสมาชิก (3)
มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว
มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว (1)
ชิงทุนการศึกษาบุตรและทุนพิเศษ 2567
ชิงทุนการศึกษาบุตรและทุนพิเศษ 2567 (16)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37  ครั้งที่ 6/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 6/2567 (7)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37  ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 4/2567 (15)
บรรยาย
บรรยาย"กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องและบังคับคดี" (15)
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 (26)
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 (20)
หลักเกณฑ์เงินกู้ทุกประเภท
หลักเกณฑ์เงินกู้ทุกประเภท (6)
ร่วมบริจาคโลหิตวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
ร่วมบริจาคโลหิตวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 (19)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37  ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 2/2567 (12)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37  ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 2/2567 (1)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 (15 พย.66 ) 1 - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 (15 พย.66 )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 (15 พย.66 ) 1 » ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 (15 พย.66 ) (5)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (10)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (11)
มอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือศูนย์กักกันเพื่อสังเกตุอาการ (LQ)
มอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือศูนย์กักกันเพื่อสังเกตุอาการ (LQ)  (5)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ (11)
ประชุมสมาชิกสมทบประจำปี 2562
ประชุมสมาชิกสมทบประจำปี 2562 (17)
มอบเงินช่วยเหลือกิจกรรมต่อสู้ Covid-19
มอบเงินช่วยเหลือกิจกรรมต่อสู้ Covid-19 (1)
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด ได้รับรางวัล สหกรณ์ดีเด่น นอกภาคการเกษตรระดับจังหวัด
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด ได้รับรางวัล สหกรณ์ดีเด่น นอกภาคการเกษตรระดับจังหวัด (2)
เนื่องให้โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้นาย  แพทย์สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดยะลา
เนื่องให้โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้นาย แพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา (5)
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยนายแพทย์สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (3)
Go to top