สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก จำนวน 3000 บาท เนื่องด้วยบิดาของนางสาวหงษ์ ไชนาพงษ์ เสียชีวิต ทางสหกรณ์ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

123456

Go to top